پذیرش

آزمون های ورودی برای اتباع خارجی

(لیسانس، متخصص، فوق لیسانس)


تست زبان خارجی


مدارک لازم جهت پذیرش

  • درخواست ثبت نام؛
  • گواهینامه پایان آموزش متوسطه (اصل یا رونوشت گواهی شده آن) وترجمه گواهی شده آن به زبان روسی؛
  • رونوشت اثبات هویت؛
  • 6 عکس 4×3

همه ترجمه های به زبان روسی باید به آن نام و نام خانوادگی اجرا شده باشد که در روادید ورودی